HUGO KAUDER TRIO

7.90 € / Digitálna verzia

Hugo Kauder Trio tvoria Ivan Danko (hoboj), Róbert Lakatos (viola) a Ladislav Fanzowitz (klavír), ktorí spolu študovali na Konzervatóriu v Bratislave. Zoskupenie vzniklo v roku 2008 s cieľom prezentovať hudbu neznámych, resp. prenasledovaných skladateľov židovského pôvodu, ktorých tvorba po 2. svetovej vojne upadla do zabudnutia. Názov súboru nesie meno rakúskeho skladateľa židovského pôvodu – Huga Kaudera (1888-1972), ktorý v 30. rokoch 20. storočia utiekol pred nacistickou perzekúciou. Jeho skladateľský odkaz tvorí viac ako 300 diel, ktorých uvádzanie v súčasnej dobe narastá aj vďaka projektom Hugo Kauder Tria. Súbor pravidelne koncertuje v Nemecku a na Slovensku, ale predstavil sa tiež v USA. Najnovšie CD prináša tvorbu skladateľov Philippa Scharwenku, Roberta Schumanna, Pétera Nógrádiho, Ignaza Lachnera, Jevgenija Iršaia a Paula Juona.

HUGO KAUDER TRIO

Songs

By Hugo Kauder Trio

1R. Schumann - Duets for Oboe and Viola with Piano accompaniment (arr. P. Bazelaire) - Humoresque - Hugo Kauder Trio